Aktuellt

STÄNGT – Fredag 27/5

We are closed Friday 27.05.2022

Ny generation av reduceringsrör

Monobloc ersätts av Modular aluminium spindelreduceringsrör.

Modular passar er som tidigare använt Monobloc uppbyggd på samma sätt med skillnaden att Modular är uppbyggd i sektioner vilket gör Modular enormt flexibel

Mer information : Länk

Leveranstider/Delivery time:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Orsakat av Covid-19 har många av våra leverantörer stängt, reducerad personalstyrka eller drabbade av försenade leveranser vilket gör att ni bör planera era inköp med förväntad längre leveranstider. Råvara bristen påverkar även den leveranstiderna.

Caused by Covid-19 many of our suppliers are closed, reduced staff or affected by delayed deliveries, which means that you should plan your purchases with expected longer delivery times. The shortage of raw materials also affects delivery times.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LNS Chipblaster U- Series installed under LNS barfeeders

Chipblaster UVB enhet under magasin Klicka på bilden för mer information / Click on the image for more information

The Chipblaster UBV is a high pressure coolant system that can be installed under LNS barfeeders as a standalone unit, a perfect solution for sliding headstocks, where floor space is limited.

Chipblaster UBV är ett högtryckskylvätskesystem som kan installeras under LNS-magasin som en fristående enhet, en perfekt lösning där golvytan är begränsad.