Produkter

Produkter / Moment & Kraft / Moment-nycklar / Tohnichi

Tohnichi

Vårt försäkringssystem för åtdragning eliminerar olika misstag som inträffar under åtdragning, och till och med ger användarna råd om hur man utför åtdragning korrekt.

Det är vad en av våra nöjda kunder hävdar två och ett halvt år efter att han börjat med Tohnichis åtstramningssäkringssystem. Systemet har minskat mänskliga åtdragnings fel i fabriken till noll och har garanterat korrekt kontroll över alla vridmomentfunktioner. Tohnichis produkter är ett krav för att förhindra ett brett spektrum av problem.

 

Kategori: