Automag AM32 Skid Magnetic Filter

Automatiserat magnetiskt filter för högvolymtvättssystem

 

Beskrivning

Automag AM32 Skid är en helt automatiserad självrensande filterenhet som kan filtrera höga flödeshastigheter.

Brett använd i biltillverkningslinjer eller andra fordonstillverkningssystem, används den vanligtvis i kaross tvättanläggningar eller före lackförberedelse för att avlägsna fina järnpartiklar eller svetsrester som kan finnas kvar från tillverkningsprocessen. Den ger en högre filtreringsnivå än vanliga barriärfilter som papper, sockor och patroner, vilket säkerställer att delar och karosser är fria från partiklar som kan ha en ogynnsam effekt under lackprocessen.

Med en hanteringsflödeshastighet på upp till 4000 liter per minut är AM32 idealisk för kontinuerlig 24/7 drift. Den automatiserade rengörings- och vätskeåtervinningsenheten säkerställer att filtret kan förprogrammeras och sedan fungera effektivt med minimal operatörsintervention. Användning av AM32 kan signifikant minska användningen av traditionella barriärfilter i flerstegstvättssystem och minska risken för att järnkontaminering kommer in i lackprocessen.