Walter

Hög kvalitet i över 100 år!

Enligt devisen “allt är möjligt” började bolaget redan år 1919 tillverka specialverktyg för svåra arbetsmoment inom underjordsbrytning. Av den anledningen har kvalitet, tillförlitlighet och lösnings orienterade tillvägagångssätt alltid varit målet för alla sina verktyg. Medan många standardverktygstillverkare inte kan implementera specialanpassade lösningar, finns det inga kundkrav som är för speciella för C Walter Werkzeuge.

Detta är vad som gör Carl Walter Produktions GmbH & Co. KG till en kompetent partner inom branschen.

 

 

Hydraulisk Momentförstärkare

Walter Gnistfri

Walter Momentförstärkare