Viktiga råd

För optimal beredning av skärvätska är det viktigt att följa rätt procedur för att undvika problem som separation och rostbildning i tanken. När du blandar koncentrat och vatten är det avgörande att hälla koncentratet i vattnet, inte tvärtom. Om du gör tvärtom kan en oönskad separation uppstå, med vatten längst ner och koncentrat längst upp, vilket kan leda till rostbildning i tanken. Om separation inträffar är det omöjligt att åtgärda, och du måste byta ut blandningen till en korrekt blandad emulsion.

Vid toppfyllning är det viktigt att aldrig hälla vatten direkt i skärvätskan i tanken. Istället bör du alltid tillsätta emulsion till emulsion. Blanda ner koncentratet i vattnet utanför tanken under omröring till en koncentration av 1-2% (eller enligt behov) eller använd en emulsionsmixer för bästa resultat.

För att säkerställa rätt koncentration är det viktigt att kontrollera med en refraktometer, vilket är avgörande för rostskydd, prestanda och för att förhindra bakterietillväxt. Nollställ refraktometern med blandningsvattnet för att få korrekta avläsningar. En för låg koncentration kan leda till bakterietillväxt och andra problem.

För att förhindra tillväxt av bakterier är det viktigt att avlägsna eventuella läckande oljor med skimmer eller oljeavskiljare, eftersom dessa oljor kan vara en grogrund för bakterietillväxt och även orsaka felaktiga mätvärden på refraktometern.

För att undvika bakterietillväxt bör du också undvika långa stillestånd, eftersom skärvätskan inte syresätts under längre stillestånd. För maskiner med långa stillestånd kan användning av en ozonpurifier vara till hjälp för att förhindra tillväxt.

Rekommendationen är att byta skärvätska minst en gång om året. Innan tömning bör du rengöra tanken med en systemrengörare som FF5, som ska verka i 24 timmar med den gamla skärvätskan innan tanken töms och spolas ren.

Om du upplever obehaglig lukt från skärvätskan eller andra problem, tveka inte att kontakta oss för rådgivning och eventuell analys av skärvätskan.

När du tvättar maskinen bör du endast använda skärvätskan. Användning av andra kemikalier kan påverka skärvätskans sammansättning och leda till tillväxt av bakterier och andra oönskade effekter.

Slutligen, för att undvika inandning av oljedimma från maskinen, använd en oljedimavskiljare och undvik att blåsa rent bitar med tryckluft utanför maskinen, eftersom detta kan skapa oljedimma.