Vibb-Pads

När de enskilda egenskaperna hos anti-vibrationsmattorna inte räcker till för optimal vibrationsisolering, kan vibrations-pads läggas till för ytterligare finjustering. Genom att använda vibrations-pads reduceras den vertikala naturfrekvensen, vilket resulterar i en effektivare vibrationsisolering. Denna strategi möjliggör skräddarsydda lösningar som är anpassade till specifika behov och krav för att säkerställa en stabil och trygg arbetsmiljö. Med vibrations-pads kan du optimera vibrationskontrollen och öka prestandan för din utrustning och maskiner.

Beskrivning

 width=Anti-vibrations pads PDF


 width=AirLoc katalogen PDF


Om egenskaperna hos de enskilda anti-vibrationsmattorna är otillräckliga för optimal vibrationsisolering kan vibrations-pads läggas till för ytterligare justering. Genom att vibrations-padsen  reduceras den vertikala naturfrekvensen och effektiv vibrationsisolering uppnås.

 width=