UltraLift+

Den säkraste lyftmagneten i världen
Den främsta Ultralift Plus lyftmagneten ger snabb och effektiv lyftning för ett stort antal laster på fabriken eller verkstaden. Den kan lyfta både runda och platta laster.

Ultralift Plus stöds av en 3 års garanti.

Ultralift Plus har en rad inbyggda säkerhetsmekanismer

Artikelnr: UL+125 . UL+250 . UL+500. UL+1000. UL+2000

Beskrivning

 width=Ultra Lift + PDF


  • Lyftögelsensor - Vid spänning låser lyftöglan automatiskt handtaget så att lasten inte kan släppas
  • Säkerhetsskydd - det patenterade säkerhetsskyddet möjliggör förprovning av lasten och därigenom säkerställer en 3: 1 garanterad säkerhetsfaktor
  • Säkerhetsknapp - låser handtaget på plats och förhindrar oavsiktlig frigöring av lasten

Product

Number

Self Weight

(kg)

Length

Max(mm)

Flat Section SWL (kg)  

Thickness

Min (mm)

UL+0125 4 1500 125 20
UL+0250 11 1500 250 25
UL+0500 27 2000 500 30
UL+1000 63 3000 1000 45
UL+2000 157 3000 2000 70