Troyshield Bodoxin – Bakteriedödare

Troyshield Bodoxin – Bakteriedödare

Beskrivning

Det rekommenderas endast för behandling av
vattenlösliga metallbearbetningsvätskor! Rekommenderad koncentration för applikationen: 0,15%


Not: Största orsaken till bakterieangrepp är att emulsionen har för låg koncentration.