Produkter

Produkter / Kyl- & smörjmedel / Vattenblandbara skärvätskor / rhenus XT46FC Komposit

rhenus XT46FC Komposit

Den nya rhenus XT 46 FC specialkylmedel hjälper till att bearbeta kompositmaterial mycket mer effektivt än vad som är fallet med konventionell torrbearbetning.

Förbättrad kvalitet och förbättrad arbetsmiljö och säkerhet

Beskrivning

De nya XT 46 FC från rhenus erbjuder också fördelar när det gäller hälsa och säkerhet: torrt damm, som har potential att orsaka cancer, fångas optimalt under produktionen - en funktion som säkerställer högsta acceptans bland processägare och maskinoperatörer.
Egenskaper
  • Minskat verktygsslitage
  • Förbättrad komponentkvalitet
  • Kortare produktionstider tack vare högre skärhastighet
  • Mindre omarbetning nödvändig eftersom delaminering reduceras

Vid tester av rhenus XT 46 FC bearbetades kolfiberarmerad polymerbearbetning med en matningshastighet upp till 60% högre än normalt och producerade fyra gånger så många delar.