QuickFlex® smart

Den nya generationen av Smarta Drivna Verktygshållare med intelligent online-processövervakning för hög processreliabilitet i automatiserade tillverkningsceller.

All övervakningsdata överförs live under drift.
Permanent övervakning av produktionsparametrar.
Visning av driftstiden och återstående tid till serviceintervallet.

Beskrivning

Sann online-processövervakning

 • Visning av driftstid och återstående tid till serviceintervallen
 • Alla data kommer att överföras live under drift.

Ett brett utbud av programvarulösningar är tillgängliga.

 • Fullständig datahistorik för varje driven verktygshållare
 • Automatic kontroll av verktygshållaren
 • Övervakning av hastighet, temperatur, vibrationer och driftstid
 • der data using the myTools online portal
 • Ett brett utbud av programvarulösningar för olika tillämpningsområden finns tillgängligt.

Smart Monitor

 • App för Windows
 • Programvara för online-övervakning av driftförhållanden

Fördelar

 • Integrerad trådlös elektronisk sensor/sändarenhet.
 • Säker dataöverföring med Bluetooth-standarden BLE 5.0.
 • Övervakning av hastighet, temperatur, vibrationer och driftstid.
 • Tydlig statuspresentation av alla tilldelade drivna verktygshållare.
 • Tillståndsövervakning av de tilldelade maskinerna.
 • Fullständig datahistorik för varje driven verktygshållare.

QuickFlex® smart