Produkter

Produkter / LNS ``One Stop Shop´´ / LNS Oljedimavskiljare / LNS FOX WS2

LNS FOX WS2

FOX WS2

Genom att eliminera olja / emulsions dimma och rök, kommer du att säkerställa en ren, säker arbetsmiljö. FOX WS2 med ett patenterat trestegs filtreringssystem som garanterar optimal ekonomisk filterlivslängd. För ännu högre prestanda lägg till ett fjärde steg HEPA-filter för att ta bort 99,97% av oljerök partiklar. Det finns fem modeller tillgängliga med kapacitet upp till 12 m³ för att passa alla maskintyper och processer med vattenlösliga, syntetiska eller oljekylvätskor.


By eliminating oil / emulsion fog and smoke, you will ensure a clean, safe working environment. FOX WS2 with a patented three-stage filtration system that guarantees optimum economic filter life. For even higher performance add a fourth step HEPA filter to remove 99.97% of oil smoke particles. There are five models available with capacity up to 12 m³ to suit all machine types and processes with water-soluble, synthetic or oil coolants.


 

Beskrivning

FOX WS2 PDF
Nedan storlek är beroende av tillkommande förfilter eller HEPA filter som reducerar flöden. Vi hjälper Er med beräkning av flöden och storlek.   Minimum space allow
Bonthron & Ewing AB is LNS representative for Sweden. Latvia. Estonia and Lithuania