ESD Snabbspännare

ESD-Snabbspännare är speciellt utvecklad för användning i ESD-skyddszoner (EPA -elektrostatisk skyddat område) för arbete på elektrostatiskt känsliga komponenter, enheter eller enheter i enlighet med standarden DIN EN 61340-5-1.

Beskrivning

 width=ESD Brochyr PDF


Alla ESD-Snabbspännare från AMF har testats och certifierats
av en oberoende expert angående läcka motstånd,
urladdningstid och ytspänning