Produkter

Produkter / Kyl- & smörjmedel / Vattenblandbara skärvätskor / Byta Skärvätska

Byta Skärvätska

Att vårda sin skärvätska är lika viktigt som att byta skär i verktygen.

Byte av kylvätska och rengöring av en maskin bör ske efter 1 år eller 2 år, beroende på maskinens storlek och funktion samt typ av material som bearbetas. Även underhållet av skärvätskan har stor betydelse.

Läs mer nedan

 

Beskrivning

Se PDF för instruktioner för hur ett optimalt byte av skärvätska går till.
Beskrivning - Byta skärvätska PDF  
  • Byte av kylvätska och rengöring av en maskin bör ske efter 1 år eller 2 år, beroende på maskinens storlek och funktion samt typ av material som bearbetas. Även underhållet av skärvätskan har stor betydelse.
  • Om man endast topp fyller med ny skärvätska och aldrig byter förbrukas additiven i skärvätskan. Topp fyllningen kan inte ersätta tillräckligt med additiv vilket innebär att skärvätskan utarmas.
  • Kylvätskan tappar en del av sina egenskaper samt att det blir mer smutsigt i maskinen och risk för bakterietillväxt är uppenbar vilket skapar ohälsa för operatörerna.
  • I singelmaskiner måste du byta vid 1-2 års mellanrum beroende av storlek, bearbetning och underhåll. Vid centrala system med mycket mer kylvätskekvantitet kan du hålla kylvätskan längre om du har ett bra underhåll.
  • Så om ni inte byter med intervall av 1–2 år är det dags annars kommer rengörings- och spoleffekten att gå förlorad.