Produkter

Produkter / Kyl- & smörjmedel / Vattenblandbara skärvätskor / Byta Skärvätska

Byta Skärvätska

Att vårda sin skärvätska är lika viktigt som att byta skär i verktygen.

Rekommendationen från rhenus är att byta 1 ggr/år.

Nedan kan ni ladda ner en av rehnus beskrivning av hur man ska gå till väga vid byte av skärvätska.