Byta Skärvätska

Byte av skärvätska och systemrengöring.

Beskrivning

Se PDF för instruktioner för hur ett optimalt byte av skärvätska går till.


 width=Beskrivning - Byta Skärvätska PDF


  • Byte av kylvätska och rengöring av en maskin bör ske efter 1 år eller 2 år, beroende på maskinens storlek och funktion samt typ av material som bearbetas.
  • Även underhållet av skärvätskan har stor betydelse.
  • Om man endast topp fyller med ny skärvätska och aldrig byter förbrukas additiven i skärvätskan.
  • Topp fyllningen kan inte ersätta tillräckligt med additiv vilket innebär att skärvätskan utarmas.
  • Kylvätskan tappar en del av sina egenskaper samt att det blir mer smutsigt i maskinen och risk för bakterietillväxt är uppenbar vilket skapar ohälsa för operatörerna.
  • I singelmaskiner måste du byta vid 1-1,5 års mellanrum beroende av storlek, bearbetning och underhåll.
  • Vid centrala system med mycket mer kylvätskekvantitet kan du hålla kylvätskan längre om du har ett bra underhåll.
  • Så om ni inte byter med intervall av 1–1,5 år är det dags annars kommer rengörings- och spoleffekten att gå förlorad.