Miljö- och kvalitets-policy

Läs om hur vi tänker kring kvalitet och miljö.

Miljöpolicy

AB Bonthron & Ewing skall:

 • Ständigt förbättra förhållanden inom miljö och säkerhet
 • Utbilda vår personal till en aktiv insats i vårt miljöarbete
 • Kräva en effektiv och engagerad miljöomsorg hos våra leverantörer
 • Följa miljölagstiftning och andra krav
 • Säkerställa hanteringen av kemiska produkter
 • Anlita logistikbolag som är miljöcertifierade
 • Följa riktlinjerna i vårt arbete enligt ISO -14001
 • Att ständigt öka återvinningsgraden av avfall
 • Låta miljöarbetet vara ett naturligt inslag i det dagliga arbetet hos våra anställda

PDF: Miljöpolicy Bonthron & Ewing

Kvalitetspolicy

AB Bonthron & Ewing skall:

 • Hantera och lagerhålla våra handelsprodukter så att kvaliteten garanteras gentemot våra kunder
 • Förstå och tillgodose våra kunders behov och synpunkter
 • Utveckla våra medarbetares kompetens och ge dem möjlighet att utvecklas samt uppnå sina mål
 • Ansvara för att våra produkter skall vara spårbara
 • Företrädesvis samarbeta med kvalitetscertifierade leverantörer
 • Ansvara att godset lämnar våra lokaler i oskadade förpackningar
 • Alltid kännetecknas av att vi arbetar tillsammans med våra kunder med noggrannhet, snabbhet, och trevligt bemötande

PDF: Kvalitetpolicy Bonthron & Ewing