Witte

Aluminium Mekaniska spännelement, Vakuum bord,

 

Witte bildades 1969 som en tillverkningspartner för högprecisions delar till
flygindustrin. Idag är de ledade inom utveckling och tillverkning av
spännsystem som till exempel aluminium spännklovar, vakuumspännsystem
och deras mudolfixtur system ALUFIX.
Witte är idag ansedd som markandsledade inom dessa områden och förser näst
intill alla stora företag inom fordons- och flygindustrin. De har sitt högkvarter i
Bleckede, Tyskland där de även sköter tillverkningen.

Viktiga länkar

Witte Vakuumbord

Aluminium-spännklove