LNS Chipblaster U- Series installed under LNS barfeeders

Chipblaster UVB enhet under magasin Klicka på bilden för mer information / Click on the image for more information

The Chipblaster UBV is a high pressure coolant system that can be installed under LNS barfeeders as a standalone unit, a perfect solution for sliding headstocks, where floor space is limited.

Chipblaster UBV är ett högtryckskylvätskesystem som kan installeras under LNS-magasin som en fristående enhet, en perfekt lösning där golvytan är begränsad.