Produkter

Produkter / Kyl- & smörjmedel / Övriga Tillbehör / LNS Phasep Oljeavskiljare – Skimmer

LNS Phasep Oljeavskiljare – Skimmer

LNS PhaSep – Cube  / Oljeavskiljare -Skimmer

Mobil enhet med hjul.

  • 2,25 –  3,4 liter/min
  • Processar tankar upp till 400 liter
  • Drift: Pneumatisk
  • Antracit grå (RAL7035)

 

Leveranstid 3-4 veckor.

 

 

 

Pneumatisk drift.

En oberoende studie har visat att PhaSeps unika teknik för att avlägsna läckolja kommer att förbättra skärvätskans livslängd med minst 100%, vilket minskar behovet av ny skärvätska. Kostnader för destruktion av skärvätska elimineras och verktygslivslängden ökas med upp till 25%. Ren skärvätska behöver inte bytas ut och är ett mycket mer effektivt smörjmedel, vilket ökar verktygets livslängd.


Pneumatic

An independent study has shown that PhaSep’s unique oil removal technology will improve metalworking fluid life by at least 100 %, reducing the need for new coolant. Coolant disposal cost is eliminated, and tool life is increased by up to 25 %. Clean coolant does not need replacing and is a much more efficient lubricant, adding to tool life.

 

Beskrivning

PhaSep Cube .PDF
  • LNS Phasep Oljeavskiljare - Skimmer
  • Den mobila enheten är mycket effektiv vilket gör att man kan flytta enheten för att rengöra flera maskiner om man använder samma typ av emulsion i tankarna.
  • Drift: Pneumatisk

Principskiss (gamla modellen)
   
Funktions beskrivande bild ( gamla PhaSep modellen)

Bonthron & Ewing AB is LNS representative for Sweden. Latvia. Estonia and Lithuania