Produkter

Produkter / LNS ``One Stop Shop´´ / LNS Service och Finansiering / Finansiering

Finansiering

Vi har goda kontakter med finansieringsbolag
och vi kan hjälpa er till bästa lösningen.

Beskrivning

LEASING

Leasing passar när företaget vill investera utan att det belastar balansräkningen och soliditeten.
  • Du binder inget kapital.
  • Du behöver inte utnyttja företagsinteckningar.
  • Din soliditet påverkas i regel inte.
  • Du gör enkelt en budget och finansiell plan.