Produkter

Produkter / Spånhantering / LNS Spåntransportörer / Chip Stripper Bar

Chip Stripper Bar

A chip stripper bar is an adjustable, serrated steel bar mounted under the belt near the conveyor discharge. Stringy or bushy chips are grabbed by this bar and ripped free of the belt before they are carried back into the conveyor frame.

The chip stripper bar is mounted so that the serrations on the bar are positioned to snag the chips as the belt travels around the sprocket at its lowest point.

Chip stripper bars are typically used in applications producing lots of stringy chips from turning, drilling, grooving, etc. Using the Chip Stripper Bar prevents potential jamming and even premature wear caused by chips being dragged into the conveyor frame.


Chip Stripper är en justerbar, räfflad kniv monterad under bältet nära transportörens utkast. Stringiga spåner eller spånbollar fångas av denna kniv och skärs fritt från bältet innan de transporteras tillbaka in i transportören.

 

Chip Stripper är monterad så att räfflorna på kniven är placerade för att fånga spåner när bältet rör sig runt kedjehjulet vid dess lägsta punkt.

 

Chip stripper-kniven används vanligtvis i applikationer som producerar massor av spånbollar.

Användning av Chip Stripper Bar förhindrar att det fastnar och skadar bandet samt förhindrar tidigt slitage orsakat av spåner som dras in i transportörens ram.

Beskrivning


Bonthron & Ewing AB is LNS representative for Sweden. Latvia. Estonia and Lithuania