Produkter

Produkter / Uppspänning / Nollpunktsystem / AMF Zero Point

AMF Zero Point

Genom att använda moderna AMF-nollpunktssystem optimerar du fixtur och
byte av arbetsstycke i din produktion, på motsvarande sätt minska
inställningstider på maskinen och så spara pengar!
Fördelarna med nollpunktsklämningsteknik är uppenbara:
– Ökning av maskinens körtid
– Mycket snabbt arbetsstycke eller fixturbyte
– Hög repeterbarhet
– Ett enhetligt gränssnitt för alla maskiner
– Positionering och fastspänning i ett enda steg