Produkter

Produkter / LNS ``One Stop Shop´´ / LNS Spåntransportörer / Tillbehör / Air Header

Air Header

Small chips have a tendency to adhere to hinge plates because of the sticky nature of coolant. The Air Header option directs a stream of compressed air to knock these chips off the plate before they are carried down into the conveyor frame.

Well suited for machining of aluminum, brass and other non-ferrous materials, as these types of chips tend to cling to the belt and do not easily fall off of the conveyor belt at the discharge point.

Normal required air pressure is 10 (0,7 bar) to 20 psi (1,4 bar), depending on the conveyor belt width.


Små spån har en tendens att fastna vid spåntransportörens band på grund av kylvätskans klibbiga natur.

Air Header leder en ström av komprimerad luft för att avlägsna dessa spåner från bandet innan de transporteras ner i transportören.

Väl lämpad för bearbetning av aluminium, mässing och andra icke-järnhaltiga material, eftersom dessa typer av spåner tenderar att fastna på bältet och inte lätt faller av transportbandet vid urladdningspunkten.

Normalt erforderligt lufttryck är 10 (0,7 bar) till 20 psi (1,4 bar), beroende på transportbandets bredd.

Kategori:

Beskrivning


Bonthron & Ewing AB is LNS representative for Sweden. Latvia. Estonia and Lithuania