Ändrade öppettider :

Just nu inga ändrade öppettider.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Orsakat av Covid-19 och Jul & Nyårs helg har många av våra leverantörer stängt eller drabbade av försenade leveranser vilket gör att ni bör planera era inköp med förväntad längre leveranstider.

Caused by Covid-19 and Christmas & New Year's, many of our suppliers are closed or affected by delayed deliveries, which means that you should plan your purchases with expected longer delivery times.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ovan orsak och Brexit gör att leveranser från England är mer drabbad av förseningar av leveranser.

The above reason and Brexit means that deliveries from England are more affected by delivery delays.