Leveranstider/Delivery time:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Orsakat av Covid-19 har många av våra leverantörer stängt, reducerad personalstyrka eller drabbade av försenade leveranser vilket gör att ni bör planera era inköp med förväntad längre leveranstider. Råvara bristen påverkar även den leveranstiderna.

Caused by Covid-19 many of our suppliers are closed, reduced staff or affected by delayed deliveries, which means that you should plan your purchases with expected longer delivery times. The shortage of raw materials also affects delivery times.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________