Vi har goda kontakter med finansieringsbolag
och vi kan hjälpa er till bästa lösningen.

Svea Ekonomi

 

 

 

 

 

 

 

 

LEASING

Leasing passar när företaget vill investera utan att
det belastar balansräkningen och soliditeten.

• Du binder inget kapital.
• Du behöver inte utnyttja företagsinteckningar.
• Din soliditet påverkas i regel inte.
• Du gör enkelt en budget och finansiell plan.